Teme

Teme 8. Međunarodnog kongresa HDMSARIST-a su:

  • Sepsa
  • Organizacija objedinjenog hitnog prijema
  • Obrazovanje medicinskih sestara
  • Hemodinamski monitoring u anasteziji
  • Klinička transfuzija
  • Pedijatrijska i neontalana intenzivna skrb
  • Slobodne teme

Comments are closed.