Kotizacija

Kotizacija za članove društva iznosi 800,00 kn, a za ostale 1.000,00 kn.

Kotizacija se uplaćuje na poslovni račun Društva:

HR6224840081103109811

poziv na broj: 304 – 01 – 302 s naznakom za Kongres.


Nakon plaćanja kotizacije, potvrdu o uplati / prijenosu sredstava pošaljite na:
E-mail: congress@hdmsarist.hr ili
Fax: + 385 1 23 67 087

Comments are closed.