Rezervacija smještaja

Za rezervaciju smještaja, molimo Vas da koristite slijedeći obrazac u Word ili PDF formatu.

HDMSARIST2014 – Obrazac smještaj u PDF formatu
HDMSARIST2014 – Obrazac smještaj u Word formatu

Prijavni obrazac potrebno je popuniti i poslati na e-mail adresu: mirna@filidatravel.hr

Tehnički organizator:Filida putnička agencija

tel:+385 (0)1/ 4616 520
fax:+385 (0)1/ 4616-521

Comments are closed.